MT(28)

MT(28)

熱線電話查詢: 2462 2810 

電郵查詢 : info@chinming.com.hk

 

座地移門鐵櫃 . 內1件層板(櫃頂可加木板)

889W X 457D X 889H

889W X 457D X 1016H

1220W X 457D X 889H

1500W X 457D X 889H

1830W X 457D X 889H  (兩對門.2件層板).

標籤: .

Copyright © 2014 Chin Ming Office Furniture Co. All Rights Reserved.